Ισχυρή παραμετρική μοντελοποίηση και άμεση επεξεργασία για τη διευκόλυνση του ταχύτερου σχεδιασμού του προϊόντος

Αποκτήστε καινοτόμο σχεδιασμό προϊόντων με το ZW3D!

Το ZW3D είναι ένα προσιτό και ταυτόχρονα πολύ λειτουργικό πακέτο που επιτρέπει την μοντελοποίηση, την ανάπτυξη και σχεδίαση προϊόντων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Για κάθε στάδιο της ανάπτυξης προϊόντων διατίθενται ειδικά εργαλεία.

Με το ZW3D μπορούν να δημιουργηθούν τρισδιάστατα μοντέλα κομματιών και μοντέλα συγκροτημάτων, δισδιάστατα σχέδια, να γίνει αντίστροφη σχεδίαση, προσομοίωση κίνησης και δημιουργία ατομικών βάσεων δεδομένων με στόχο την απλοποίηση της σχεδίασης περίπλοκων αντικειμένων. Η απλότητα της ροής εργασίας και η ευκολία εκμάθησης βοηθούν τους χρήστες να εκπαιδεύονται γρήγορα.

Απλότητα της αξιοποίησης σκαριφημάτων

Η σχεδίαση των περισσοτέρων προϊόντων ξεκινά με δισδιάστατα σκαριφήματα με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των μοντέλων. Για την μοντελοποίηση των σκαριφημάτων είναι διαθέσιμη μια σειρά εργαλείων: γεωμετρικά σχήματα που βοηθούν τον σχεδιαστή να εξοικονομεί χρόνο, χρήση σκαριφημάτων ή γεωμετρικών μορφών, το Scetch doctor, που βοηθά να εξασφαλιστεί η συσχέτιση των σκαριφημάτων, να κάνει ανάλυση και να προσδιορίσει τους περιορισμούς.

Ευέλικτη και αποτελεσματική  τρισδιάστατη μοντελοποίηση

Το ZW3D διαφέρει από τα παραδοσιακά τρισδιάστατα συστήματα σχεδίασης CAD, προσφέροντας στους χρήστες μοναδική δυνατότητα σχεδίασης βασισμένη στην τεχνολογία Solid&Surface Feature Hybrid (μοντελοποίηση σε σταθερή επιφάνεια). Χάρη στην παραμετρική μοντελοποίηση και άμεση επεξεργασία, ο χρήστης μπορεί να δημιουργεί πιο αποτελεσματική και παραγωγική σχεδίαση, να εκτελεί λογικές λειτουργίες στα πεδία της στερεομετρίας και της γεωμετρίας επιφανειών, με συνέπεια πιο ευέλικτη και πολυεπίπεδη σχεδίαση.

Συναρμολόγηση και σχεδίαση

Η χρηστικότητα και οι δυνατότητες επέκτασης επιτρέπουν στους χρήστες τη δημιουργία σύνθετων και δύσκολων μορφών με ευκολία, τη χρήση της δυνατότητας ανοδικής ή καθοδικής σχεδίασης για μεγάλα μοντέλα, την εκτέλεση ελέγχων συμβατότητας, την γρήγορη επιλογή εργαλείων κατά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων προς αναζήτηση λαθών σε αρχικά στάδια της εργασίας. Με τη χρήση μεθόδων κινούμενης παρουσίασης οι σχεδιαστές μπορούν να παρουσιάζουν τις βασικές λειτουργίες όπως ακριβώς στην πραγματικότητα.

Προηγμένη λειτουργία συναρμολόγησης για την αύξηση της παραγωγικότητας

Μετατροπή των τρισδιάστατων μοντέλων

Μία εικόνα δύο διαστάσεων μπορεί να μετατραπεί σε τρισδιάστατο μοντέλο, όπως από μια τρισδιάστατη εικόνα μπορεί να προκύψει δισδιάστατη προβολή. Το πρόγραμμα δημιουργεί αυτόματα σχετικά δισδιάστατα μοντέλα με προβολή, διαχωρισμό και λεπτομερή προβολή, δίνει την δυνατότητα προσθήκης διαστάσεων και σημειώσεων, συμπεριλαμβάνοντας πρότυπα ANSI, ISO, DIN, JIS, GB, συνδυασμένα αυτόματα με πίνακες υλικών, οπών, ηλεκτροδίων, ευπροσάρμοστους πίνακες και πρότυπα χαρακτήρων, δισδιάστατες εικόνες και μοτίβα γραμμοσκίασης.

Έλεγχος της συνεργασίας κινουμένων μερών

Κατά την ανάπτυξη του προϊόντος, ποιοτικοί έλεγχοι του έργου και χρήσιμα εργαλεία βοηθούν τον σχεδιαστή να εντοπίσει έγκαιρα λάθη με κενά υλικού και να τα “γεμίσει”. Μπορεί να ελεγχθεί οπτικά η αλληλεξάρτηση μεταξύ των απαρτίων, και να επισημανθούν τα χαρακτηριστικά των ορίων τους.

Ο έλεγχος της συνεργασίας των μερών γίνεται επίσης για να φανούν οι λεπτομέρειες σε ένα πλήρες συγκρότημα όπου ο χρήστης λαμβάνει πληροφορίες για: τον όγκο, ποσότητα, επιφάνεια συνεργαζομένων μερών. Εργαλείο μετακίνησης (αντικειμένων από θέση σε άλλη θέση) βοηθά τους σχεδιαστές να εξασφαλίσουν ότι όλα τα μέρη καταλαμβάνουν τον χώρο που τους αντιστοιχεί.

Ευέλικτη λειτουργία  μορφοποίηση και περιτύλιξη για τη δημιουργία βέλτιστου σχεδιασμού

Αντίστροφη Σχεδίαση            

Με την ενσωματωμένη δυνατότητα αντίστροφης σχεδίασης οι σχεδιαστές μπορούν να χρησιμοποιούν πίνακες (indexes), αρχεία STL, να αποτυπώνουν μορφές με σάρωση (scanning) ή να αναφέρουν δεδομένα για τη δημιουργία τρισδιάστατων εικόνων, όπως ακριβώς όταν ετοιμάζονται μοντέλα για μηχανές CNC, να συμπληρώνουν κενούς χώρους, να δημιουργούν επιφάνειες και κομβικά σημεία. Το λογισμικό μπορεί να συνδέεται με τρισδιάστατο εκτυπωτή για δημιουργία πιο ρεαλιστικών μοντέλων.

Ευέλικτα εργαλεία καλουπιών και εκτεταμένη βιβλιοθήκη για να συντομεύσετε τον κύκλο σχεδιασμού καλουπιών

Γρήγορη δημιουργία καλουπιών και μητρών

Σχεδίαση καλουπιών μίας και πολλαπλών θέσεων. Εύχρηστη μέθοδος σύνδεσης κατά μήκος της γραμμής του συνδέσμου ή της κοιλότητας του καλουπιού. Λειτουργική σχεδίαση ψύξης, κανάλια, οπές για συνδέσμους στις “καρδιές” και τις κοιλότητες, προ εγκατεστημένες βιβλιοθήκες των κατασκευαστών DME, HASCO, LKM. Μεγάλος αριθμός τυποποιημένων προϊόντων όπως κοχλίες, οδηγοί, εξολκείς, δακτύλιοι, κλπ

Ανάλυση αποκλίσεων πάχους

Η σχεδίαση της παραγωγής είναι σημαντικό να βασίζεται σε δεδομένα από την ανάλυση σχεδίων και την ανάλυση της μεταβολής πάχους για να εξασφαλιστεί ότι η δομή του προϊόντος ικανοποιεί τα κριτήρια και το εύρος των εκτελούμενων κατεργασιών. Μπορούν να αντληθούν στοιχεία για το πάχος του ελάσματος και την απόκλιση στις γωνίες κάθε μοντέλου σε όλες τις όψεις. Η απόκλιση στην μεγάλη και την μικρή πλευρά επισημαίνονται με διαφορετικά χρώματα. Η ανάλυση των διαφορών πάχους καταδεικνύει την μέγιστη και ελάχιστη τιμή του στοιχείου.

Εξειδικευμένο βιομηχανικό πρόγραμμα με στόχο την μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας σχεδιασμού λαμαρίνας

Σχεδίαση ελασμάτων

Δυνατότητα προδιαγραφής διαφόρων χαρακτηριστικών των ελασμάτων: ακμές, φλάντζες, οπές, θυρίδες και λοιπά. Μπορεί επίσης να καταργεί ή να ανασυνθέτει τις προβολές, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη γεωμετρία των στερεών ή τον χώρο, με τη χρήση τεχνολογίας μοντελοποίησης Solid & Surface Hybrid του ZW3D

Προϊόντα συγκόλλησης

Η σχεδίαση προϊόντων συγκόλλησης στο ZW3D γίνεται με τη χρήση διαφόρων σχεδιαστικών εργαλείων, όπως κυλιόμενα μοτίβα και διατομές, και τα γενικά σχέδια συγκροτημάτων λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές του υλικού.Ο χρήστης μπορεί εύκολα να κάνει όλο τον κύκλο της σχεδίασης από την αρχική ανάπτυξη μέχρι το σχέδιο του τελικού προϊόντος και με προ εγκατεστημένο προφίλ και με προσωποποιημένο προφίλ.

Συμβατότητα  με άλλες εφαρμογές CAD / CAM

Συμβατότητα με άλλα προϊόντα

Το πρόγραμμα ZW3D έχει μεγάλες δυνατότητες, υψηλή απόδοση και ταχύτητα επεξεργασίας και επίσης είναι συμβατό με άλλα προγράμματα CAD/CAM.

  • Το ZW3D ™ αναγνωρίζει εύκολα τις μορφές δεδομένων τα Solidworks®, Catia®, Autodesk Inventor®, Pro / Engeneer®, UniGraphics®, ACIS διαβάζουν και αποθηκεύουν δεδομένα σε μορφές DWG / DXF, Parasolid, STEP, IGES:
  • Το ZW3D υποστηρίζει τη μορφή αρχείου Catia V5 / 6R2016, NX11, Creo3.0, SolidWorks 2017, SolidEdge ST9 και Inventor 2017.
  • Σας επιτρέπει να εξάγετε το μοντέλο 3D στη μορφή αρχείου IGES, STEP, STL, Catia και άλλα.

Απλότητα μάθησης και χρήσης

Η απλότητα εργασίας και η καθοδηγητική οθόνη επιτρέπει στους χρήστες να μαθαίνουν και να ξεκινούν γρήγορα την χρήση. Είτε πρόκειται για έμπειρους μηχανικούς είτε αρχάριους χρήστες, το ZW3D μπορεί να διδαχθεί σε σύντομο χρόνο και η απόδοση της εργασίας να αυξηθεί σημαντικά.

Εάν ενδιαφέρεται κάποιος για λεπτομερή πληροφόρηση για το ZW3D και οι εργασίες του απαιτούν υπολογισμούς ή λεπτομερείς προσφορές, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας  (με την εταιρεία RGcnctech.)

Μπορείτε να εγκαταστήσετε μια δοκιμαστική έκδοση του ZW3D (30 ημερών με όλες τις δυνατότητες).

Shares
Share This